Tráp chè lon ăn hỏi

0

Tráp chè lon ăn hỏi là chè được đóng vào lon sắt và xếp lên tháp. Tráp chè lon ăn hỏi có mức giá là 6.000/lon nhân với số xuất chia tương ứng.

tráp chè ăn hỏi, trap che an hỏi, trap che lon an hoi, trap chè lon ăn hỏi

Print Friendly, PDF & Email

Bình luận về sản phẩm - dịch vụ này