lễ ăn hỏi 7 tráp đặc biệt, lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng

Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 7.200.000 130 xuất chia : 8.050.000 150 xuất chia : 8.600.000 200 xuất chia : 10.000.000

Khuyến mãi: 4 pháo giấy kim tuyến – 100 túi hỷ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 14 vỏ phong bì lì xì bê tráp.

Gồm các tráp sau:

 1. Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp Rồng Phượng chung đặc biệt
 4. Tráp bánh Cốm
 5. Tráp bánh Phu thê
 6. Tráp hạt sen (9 hạt)
 7. Tráp chè

Đồ lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

Cau Đông Hải Phòng
Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
Chè Tân Cương Thái Nguyên…

lễ ăn hỏi trọn gói, le an hoi tron goi, 5 tráp ăn hỏi, 5 trap an hoi, lễ ăn hỏi 5 tráp

Lễ ăn hỏi 5 tráp

Lễ ăn hỏi 5 tráp trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 4.100.000 130 xuất chia : 4.610.000 150 xuất chia : 4.950.000 200 xuất chia : 5.800.000

Khuyến mãi: 100 túi hỷ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 10 vỏ phong bì lì xì bê tráp.

Gồm các tráp sau:

 1. Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp hoa quả
 4. Tráp bánh Cốm
 5. Tráp 50 hạt sen  (9 hạt) + 50 chè

Đồ lễ ăn hỏi 5 tráp của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…
lễ ăn hỏi trọn gói, đặt tráp ăn hỏi, đặt lễ ăn hỏi, lễ ăn hỏi, tráp ăn hỏi, lễ ăn hỏi 9 tráp,lễ ăn hỏi,lễ ăn hỏi 7 tráp,tráp ăn hỏi,đặt lễ ăn hỏi,đặt tráp ăn hỏi

Lễ ăn hỏi 7 tráp

Lễ ăn hỏi 7 tráp trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 5.200.000 130 xuất chia : 6.050.000 150 xuất chia : 6.600.000 200 xuất chia : 8.000.000

Khuyến mãi:  2 pháo giấy kim tuyến – 100 túi hỷ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 14 vỏ phong bì lì xì bê tráp.

Gồm các tráp sau:

 1. Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp hoa quả
 4. Tráp bánh Cốm
 5. Tráp bánh Phu thê
 6. Tráp hạt sen  (9 hạt)
 7.  Tráp chè

Đồ lễ ăn hỏi 7 tráp của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…
lễ ăn hỏi 9 tráp, le an hoi 9 trap

Lễ ăn hỏi 9 tráp

Lễ ăn hỏi 9 tráp trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 7.100.000 130 xuất chia : 7.950.000 150 xuất chia : 8.500.000 200 xuất chia : 9.900.000

Khuyến mãi : 4 pháo giấy kim tuyến – 100 túi hỷ đỏ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 18 vỏ phong bì lì xì.

Gồm các tráp sau:

1. Tráp Cau Đông Hải Phòng : 

2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)

3. Tráp hoa quả

4. Tráp Xôi đỗ hoa mai (6 kg)

5. Tráp lợn sữa quay ( 6kg )

6. Tráp bánh Cốm 

7. Tráp bánh Phu thê 

8. Tráp hạt sen (9 hạt)

9. Tráp chè 

Đồ lễ ăn hỏi 9 tráp của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…
le ăn hỏi 9 tráp rồng phượng, lễ ăn hỏi 9 tráp, lễ ăn hỏi 9 tráp đặc biệt

Lễ ăn hỏi 9 tráp đặc biệt

Lễ ăn hỏi 9 tráp đặc biệt trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 9.100.000 130 xuất chia : 9.950.000 150 xuất chia : 10.500.000 200 xuất chia : 11.900.000

Khuyến mãi: 4 pháo giấy kim tuyến – 100 túi hỷ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 18 vỏ phong bì lì xì bê tráp – Tráp  xin dâu ngày cưới.

Gồm các tráp sau:

 1. Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp Rồng đặc biệt
 4. Tráp Phượng đặc biệt
 5. Tráp xôi đỗ hoa mai (6kg) + Lợn sữa quay (6kg)
 6. Tráp bánh Cốm
 7. Tráp bánh Phu thê
 8. Tráp hạt sen (11 hạt)
 9. Tráp chè

Đồ lễ ăn hỏi 9 tráp loại đặc biệt của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

Cau Đông Hải Phòng
Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
Chè Tân Cương Thái Nguyên…

le ăn hỏi 9 tráp rồng phượng, lễ ăn hỏi 9 tráp

Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng trang trí đẹp, sang trọng, truyền thống.

GIÁ THEO XUẤT CHIA

100 xuất chia : 8.800.000 130 xuất chia : 9.650.000 150 xuất chia : 10.200.000 200 xuất chia : 11.600.000

Khuyến mãi: 4 pháo giấy kim tuyến – 100 túi hỷ chia quà – 3 vỏ phong bì lễ đen – 14 vỏ phong bì lì xì bê tráp.

Gồm các tráp sau:

 1. Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp Rồng đặc biệt
 4. Tráp Phượng đặc biệt
 5. Tráp xôi đỗ hoa mai (6kg)
 6. Tráp lợn sữa quay (6kg)
 7. Tráp bánh Cốm
 8. Tráp bánh Phu thê
 9. Tráp sen  (9 hạt) + chè

Đồ lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng của Cưới Hỏi Hà Nội là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

Cau Đông Hải Phòng
Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
Chè Tân Cương Thái Nguyên…

tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi

Tráp hoa quả ăn hỏi

Tráp hoa quả ăn hỏi hay còn gọi là mâm hoa quả là được sử dụng trong bộ lễ ăn hỏi 7 tráp trở lên. Dưới đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm trong nghế cưới hỏi thể hiện trên những tráp hoa quả với tất cả tâm tình.

Tráp hoa quả đẹp có mức giá từ 1.100.000 đến 1.400.000/ tráp

tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi

tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi tráp hoa quả, trap hoa qua, tráp hoa quả ăn hỏi, trap hoa qua an hoi, trap qua an hoi, tráp quả ăn hỏi

tráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏi

Tráp rượu thuốc ăn hỏi

Tráp rượu thuốc là một trong các tráp không thể thiếu được trong mỗi lễ ăn hỏi truyền thống ở Việt Nam, tráp rượu thuốc trong đó bao gồm  ( 3 cây thuốc và 3 chai rượu ). Rượu thuốc phổ biến dùng để kết tráp là Vodka và thuốc lá Vina. Ngoài ra hiện nay các nhãn như Chivas , rượu vang, thuốc 3 số, thuốc ngoại cũng được hay dùng trong các lễ ăn hỏi sang trọng.

Tráp rượu thuốc trang trí đẹp : 500.000đ (Chưa bao gồm rượu – thuốc.Giá thuốc và rượu sẽ tính theo giá trên thị trường)

tráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏi

Ngoài những thứ cần thiết như trên thì cũng không thể thiếu những bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ. Tráp rượu thuốc ăn hỏi của Cưới hỏi Hà Nội luôn mang 1 phong cách rất Hà Nội. Với những biến tấu và trang trí đẹp sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

tráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏitráp rượu thuốc, trap ruou thuoc, tráp rượu thuốc ăn hỏi, tráp rượu thuốc ăn hỏi

tráp rồng, tráp phượng, tráp rồng phượng, trap rong, trap phuong, trap rong phuong

Tráp Rồng Phượng Ăn Hỏi

Từ xa xưa tráp ăn hỏi rồng phượng  đã là một trong những lễ vật không thiếu trong các lễ ăn hỏi . Biểu tượng rồng phượng trong tráp ăn hỏi tượng trưng cho sự thủy chung và hạnh phúc của lứa đôi.

tráp rồng, tráp phượng, tráp rồng phượng, trap rong, trap phuong, trap rong phuong

Nguyên liệu chính để làm tráp ăn hỏi rồng phượng rất đơn giản chủ yếu là từ các loại hoa quả kết thành. Tùy theo mức độ khéo léo của từng nghệ nhân mà tráp ăn hỏi rồng phượng  có thể có những mực độ đẹp xấu khác nhau.
tráp rồng, tráp phượng, tráp rồng phượng, trap rong, trap phuong, trap rong phuong
Giá của 1 cặp tráp Rồng – Phượng ăn hỏi : 3.300.000/đôi
Hiện nay Cưới Hỏi  Hà Nội là trung tâm uy tín duy nhất tại Hà Nội mở các lớp đào tạo dạy làm tráp ăn hỏi rồng phượng với các mức giá khác nhau. Khi đến các trung tâm này học viên được thực hành ngay trên các nguyên liệu đã được các trung tâm mua về từ trước. Tráp ăn hỏi rồng phượng không khó làm nhưng cần phải có sự tỉ mỉ và khéo léo, đôi khi là sự tinh tế của người làm tráp ăn hỏi. Các trung tâm dạy làm tráp thường đi kèm với các dịch vụ cưới hỏi trọn gói
tráp xin dâu, trap xin dau, cơi trầu xin dâu, coi trau xin dau

Tráp xin dâu

Lễ và tráp xin dâu

Lễ này rất đơn giản: Trước giờ đón dâu, nhà trai cử một hai người, thường là bà bác, bà cô, bà chị của chú rể đưa một cơi trầu, một be rượu đến xin dâu, báo trước giờ đoàn đón dâu sẽ đến, để nhà gái sẵn sàng đón tiếp.

Phong tục này có nhiều ý nghĩa hay:

Mặc dù hai gia đình đã quy ước với nhau từ trước về ngày giờ và thành phần đưa đón rồi, nhưng để đề phòng mọi sự bất trắc, mọi tin thất thiệt, nên mới định ra lễ này, biểu hiện sự cẩn trọng trong hôn lễ.

Thời gian này chú rể và cha mẹ chú rể rất bận rộn không thể sang nhà gái, nên nhờ người đại diện sang báo trước như bộ phận “Tiền trạm”.

Để trong trường hợp vạn nhất hoặc do thời tiết, hoặc do trở ngại giao thông, gần qua giờ quy ước mà đoàn đón dâu chưa đến, nhà gái biết để chủ động làm lễ gia tiên hoặc phái người sang nhà trai thăm dò.

Trường hợp hai gia đình cách nhau quá xa hoặc quá gần, hai gia đình có thể thoả thuận với nhau miễn là bớt lễ này, hoặc nhập lễ xin dâu và đón dâu làm một.

Cách nhập lễ xin dâu và đón dâu tiến hành như sau:

Khi đoàn đón dâu đến ngõ nhà gái, đoàn còn chỉnh đốn tư trang, sắp xếp lại ai đi trước, ai đi sau, trong khi đó một cụ già đi đầu họ cùng với một người đội lễ (một mâm quả trong đựng trầu cau, rượu… )vào trước,đặt lên bàn thờ, thắp hương vái rồi trở ra dẫn toàn đoàn vào làm lễ chính thức đón dâu. Lễ này phải tiến hành rất nhanh. Thông thường nhà gái vái chào xong, chủ động xin miễn lễ rồi một vị huynh trưởng cùng ra luôn để đón đoàn nhà trai vào.

tráp xin dâu, trap xin dau, cơi trầu xin dâu, coi trau xin dau