tráp cau ăn hỏi, trap cau, tráp cau, trap cau an hoi

Tráp cau ăn hỏi

Tráp cau Đông – Hải Phòng dùng cho ăn hỏi, trang trí đẹp. 8.000/quả nhân với số suất chia tương ứng.

tráp cau ăn hỏi, trap cau, tráp cau, trap cau an hoi

tráp lợn sữa quay, trap lon sua quay, trap lon an hoi, tráp lợn ăn hỏi, trap lon sua. tráp lợn sữa

Tráp lợn sữa ăn hỏi

Tráp lợn sữa quay ăn hỏi đẹp trang trí bắt mắt chuyên nghiệp. tráp lợn sữa quay ăn hỏi nặng từ 6 – 10kg tùy vào nhu cầu của mỗi khách hàng và mức giá là 200.000/mỗi kg lợn

trap xoi an hoi, tráp xôi ăn hỏi, tráp xôi, trap xoi

Tráp xôi ăn hỏi

Tráp xôi ăn hỏi được đồ bằng xôi gấc có rắc thêm đỗ hình hoa mai hoặc trái tim. Trọng lượng khoảng 6kg và mức gia tráp xôi khoảng từ 600.000đ/tráp

tráp chè ăn hỏi, trap che an hỏi, trap che lon an hoi, trap chè lon ăn hỏi

Tráp chè lon ăn hỏi

Tráp chè lon ăn hỏi là chè được đóng vào lon sắt và xếp lên tháp. Tráp chè lon ăn hỏi có mức giá là 6.000/lon nhân với số xuất chia tương ứng.

tráp chè ăn hỏi, trap che an hỏi, trap che lon an hoi, trap chè lon ăn hỏi