Bài viết

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Xe hoa đón dâu

Tên xe

Màu

Giá và cách tính giá

Civic

Đen

 • Giá nội thành : 1.200.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.200.000 + (số km tiếp theo x 10.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 10.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Altis

Đen

 • Giá nội thành : 1.200.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.200.000 + (số km tiếp theo x 10.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 10.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Camry 2.5-2014

Đen

 • Giá nội thành : 1.700.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1..700.000 + (số km tiếp theo x 16.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 16.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mecerdes e280

Đen

 • Giá nội thành : 1.800.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.800.000 + (số km tiếp theo x 18.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 18.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mecerdes C250

Đen-Trắng

 • Giá nội thành : 2.100.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 2.100.000 + (số km tiếp theo x 21.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 21.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mecerdes E250

Đen-Trắng

 • Giá nội thành : 3.500.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 3.500.000 + (số km tiếp theo x 35.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 35.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mecerdes

E300

Đen

 • Giá nội thành : 3.000.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 3.000.000 + (số km tiếp theo x 30.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 30.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mercerdes S500

Đen

 • Giá nội thành : 5.000.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : Call
 • Gia đi tỉnh : Call

Lexus LS600

Đen

 • Giá nội thành : 5.500.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : Call
 • Gia đi tỉnh : Call

 

 

 

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Mecerdes S500

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Lexus LS600

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Altis

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Civic

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Camry

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Mecerdes E250

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Mecerdes C250

cho thue xe, cho thuê xe, cho thuê xe cưới, cho thue xe cuoi

Mecerdes e280