Bài viết

cột hoa lụa đám cưới, cot hoa lua dam cuoi, tru hoa lua, trụ hoa lụa, cột hoa lụa, cot hoa lua

Cột hoa lụa pha lê

Cho thuê cột hoa lụa pha lê trang trí trước phông hoặc cổng hoa lụa đám cưới.

Giá : 350.000/cột.

cột hoa lụa đám cưới, cot hoa lua dam cuoi, tru hoa lua, trụ hoa lụa, cột hoa lụa, cot hoa lua cột hoa lụa đám cưới, cot hoa lua dam cuoi, tru hoa lua, trụ hoa lụa, cột hoa lụa, cot hoa lua