Tráp xôi ăn hỏi

0

Tráp xôi ăn hỏi được đồ bằng xôi gấc có rắc thêm đỗ hình hoa mai hoặc trái tim. Trọng lượng khoảng 6kg và mức gia tráp xôi khoảng từ 600.000đ/tráp

Print Friendly, PDF & Email

Bình luận về sản phẩm - dịch vụ này