cho thuê xe, cho thue xe

Cho thuê xe du lịch – cưới hỏi

Tên xe

Số chỗ

Giá và cách tính giá

Toyota Inova

7 chỗ

 • Giá nội thành : 900.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 900.000 + (số km tiếp theo x 9.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 9.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Mercerdes Sprint

16 chỗ

 • Giá nội thành : 1.100.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.100.000 + (số km tiếp theo x 11.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 11.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Ford Transit

16 chỗ

 • Giá nội thành : 1.100.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.100.000 + (số km tiếp theo x 11.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 11.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

Hyundai County

29 chỗ

 • Giá nội thành : 1.600.000 (4 tiếng)
 • Giá đi ngoại thành : 60km đầu tiên = 1.600.000 + (số km tiếp theo x 15.000) = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý : số km là cả đi và về
 • Gia đi tỉnh : số km >200 x 16.000 = Tổng tiền phải Thanh toán *Lưu ý số km phải trên 200km mới tính, giá rẻ hơn 1 phần so với ngoại thành

 

cho thuê xe, cho thue xe

Mercerdes Sprint 16 chỗ

cho thuê xe, cho thue xe

Toyota Inova 7 chỗ

cho thuê xe, cho thue xe

Ford Transite 16 chỗ

cho thuê xe, cho thue xe

Hyundai County 29 chỗ

Print Friendly, PDF & Email
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *